Współfinansowanie z EFRR

Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2010.02.03

W dniu 3 lutego br. w Operze Nova w Bydgoszczy, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Wzrost konkurencyjności Firmy Budowlanej Krakowscy poprzez zakup instalacji i urządzeń współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.

Uroczystego podpisania umowy ze strony Instytucji Zarządzającej dokonali Marszałek Województwa Kujawsko-pomorskiego Pan Piotr Całbecki oraz Pani Kamila Radziecka, dyrektor Departamentu Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim, natomiast Firmę Budowlaną Krakowscy reprezentował właściciel Pan Krzysztof Krakowski.

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P.

◊ Całkowita wartość projektu wynosi - 1.225.266,74 zł
◊ Całkowite wydatki kwalifikowane - 1.004.317,00 zł
◊ Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 597.568,61 zł (59,5%)
◊ Współfinansowanie ze środków Budżetu Państwa - 105.453,29 zł (10,5%)

W ramach projektu Firma zakupiła:

⇒ Koparko-ładowarkę Manitou MLB625T Komfort EX
⇒ Rusztowanie ramowe w ilości 5000 m2
⇒ Zestaw tnąco drukujący w tym:
• Ploter MUTOH ValueJet 1304
• Ploter MUTOH Kona 1400
• Laminarka RSC 1400LCM

Terminarz realizacji projektu:

♦ Rozpoczęcie realizacji projektu - 01.10.2009r.
♦ Zakończenie rzeczowe projektu - 21.12.2009r.
♦ Zakończenie finansowe projektu - 31.12.2009r.
♦ Podpisanie umowy - 03.02.2010r.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem zatrudnienie w naszej Firmie zwiększyło się o trzech nowych pracowników,
a do oferty Firmy wprowadzone zostały nowe usługi w postaci:

1. Termomodernizacja obiektów zabytkowych.
2. Budowa budynków jednorodzinnych.
3. Usługi koparko-ładowarką.

 

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.