Budowa domów

Budowa domów na działkach i projektach klientów oraz na działkach ofeowanych przez firmę wraz z infrastrukturą.


 

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.